Forskjellen mellom en ozonmaskin og luftrenser?

Se mer

AI de fleste tilfeller slipper ikke luftrensere noen fysiske stoffer ut for å behandle luktpartikler i luften.

Ozonmaskiner slipper derimot ut Ozon som forandrer molekylene i luktpartiklene i luften og eliminerer all form for lukt permanent.

De fleste luftrensere har en vifte som beveger luft gjennom et filter, noe som fører til at luktpartiklene i luften blir sittende fast i filteret.

Ozonmaskiner produserer heller ozon som fyller hele rommet med ozon og dermed eliminerer bakterier fra dårlig lukt der dette finnes.

Dette er grunnen til at luftrensere må brukes kontinuerlig, mens ozonmaskiner bare trengs å brukes én gang.

Dette er den fundamentale forskjellen mellom luftrensere og ozonmaskiner.