Hei,

Vi tar med dette kontakt med deg fordi du har kjøpt en ozongenerator fra oss.

Den siste perioden har Miljødirektoratet mottatt meldinger om feilbruk av ozongeneratorer som har ført til personskader. Heldigvis har vi aldri fått en kundeklage om personskader som følge av Osmozone sine maskiner og slik ønsker vi å fortsette å ha det. Derfor ønsker vi med dette brevet og opplyse deg om potensielle konsekvenser ved feilbruk og fortelle deg om hvordan maskinen skal brukes riktig.

Ozon er en klar/blålignende gass som produseres i maskinen ved at okygenet i luften reagerer med en keramisk plate. Ozongassen er svært aktiv og reagerer med organisk materiale. Det er dette som gjør Ozon svært effektiv til å fjerne vond lukt ettersom de fleste partiklene som forårsaker vond lukt er organisk materiale som bakterier/muggsopp etc.

Det er flere andre bedrifter som selger ozongeneratorer. Enkelte av dem anbefaler å bruke generatorene på tilsvarende vis som man bruker filterbaserte luftrensere. Det innebærer at generatoren står på over tid (også når mennesker oppholder seg i samme rom). Dette er en svært dårlig idé, ettersom ozongeneratorer aldri skal brukes når det er mennesker i rommet. Når ozongeneratorer brukes i lukkede rom blir konsentrasjonen av ozon såpass høy at det kan være farlig for mennesker og dyr og oppholde seg i rommet. Innånding av høyere konsentasjoner av ozon (over 0,6 ppm), kan forårsake hoste, forbrenning av lungeceller og irritasjon av øyne. Hvis man begynner å hoste bør man forlate området med én gang å få frisk luft i minimum 15 minutter. Forlenget innhalering av luft med høy konsentrasjon av ozon kan forårsake alvorlig forbrenning av lungene med alle konsekvensene dette medfører. Dette er grunnen til at ozonmaskiner aldri skal brukes i rom der det oppholder seg mennesker.

Ettersom at det kan oppstå personskader ved feilbruk er Miljørdirektoratet kommet til at privatpersoner ikke har nok kunnskaper til å bruke ozongeneratoren riktig. Miljødirektoratet er derfor av den oppfatning at omsetningen av ozongeneratorer til private er ulovlig og i strid med aktsomhetsplikten. Aktsomhetsplikten innebærer at vi som bedrifter skal treffe rimelige tiltak for å forebygge og begrense eventuelle helseskader forårsaket av produktene vi selger. Selv mener vi at det bør være mulig å gi nok informasjon også til privatpersoner slik at de også kan bruke ozongeneratoren på en forsvarlig måte. Vi har ikke fått beskjed om, eller har noen indikasjoner på, at noen har skadet seg ved bruk av våre maskiner og tror at dette skyldes den utdypende bruksanvisningen og andre verktøy vi har som f.eks behandlingstidkalkulatoren etc.

Her følger en punktvis forklaring på hvordan maskinen skal brukes:

1. Fjern den fysiske luktkilden og rengjør området så godt det lar seg gjøre. Lukk vinduer og dører. Påse at ingen mennesker eller dyr er i rommet. Ta planter ut av rommet.

2. Still in timeren ved å vri på hjulet. Behandlingstiden kan justeres basert på
størrelsen av rommet og luktstyrken. Av sikkerhetshensyn anbefaler vi alltid å korte ned på behandlingstiden. Du kan heller kjøre flere kortere behandlinger enn én lang.

3. Forlat rommet. Påse at ingen mennesker eller dyr går inn i rommet når maskinen er i gang.

4. Returner til rommet etter at det har gått 2 timer etter endt behandling. Åpne vinduer og luft ut rommet.

Hvis du har spørsmål om hvordan maskinen skal brukes anbefaler vi at du kontakter oss på post@osmozone.no eller ringer oss på 38 99 49 66.

Mvh,

Victor Hansen, daglig leder Osmozone